港式五张

Liên hợp quốc đã quyết định chấm dứt chiến dịch hỗ trợ chuyển đổi dân chủ Sudan

  
LIVE      

港式五张

Liên hợp quốc đã quyết định chấm dứt chiến dịch hỗ trợ chuyển đổi dân chủ Sudan

[liên hợp quốc cung cấp/thần thoại = yonhap]

Liên bang liên hợp quốc quyết định kết thúc các hoạt động của các đơn vị hỗ trợ dân chủ hóa ở Sudan châu phi.

Hội đồng bảo an liên hợp quốc tại trụ sở liên hợp quốc New York ngày hôm trước đã thông qua nghị quyết chấm dứt các hoạt động của UNITAMS với 14 trong số 15 quốc gia đồng thuận (nước nga không bỏ phiếu).

UNITAMS sẽ chính thức kết thúc hoạt động vào ngày 29 tháng 2 năm sau sau 3 tháng chuyển giao nhiệm vụ cho các cơ quan liên hợp quốc khác.

UNITAMS được thành lập vào tháng 6 năm 2020 để hỗ trợ dân chủ hóa Sudan sau 30 năm cầm quyền dưới sự sụp đổ của chế độ độc tài omar abbasil.

Việc dân chủ hóa Sudan đã bị trì hoãn sau khi chính phủ chuyển giao bị lật đổ vào tháng 10 năm 2021 bởi một cuộc đảo chính quân sự vào tháng 8 năm 2019 bằng cách trục xuất chính quyền Sudan chính phủ chính phủ chính phủ và các tổ chức bán quân sự hỗ trợ nhanh chóng (RSF).

Sau khi chuyển giao nội các, hai lãnh chúa chiến tranh về quyền lực tổ chức liên hợp và chỉ huy của tổ chức liên hợp, và cuối cùng cuộc tranh chấp về vũ lực nổ ra vào ngày 15 tháng 4 năm nay.

Kể từ đó, vào tháng 6 năm nay, chính phủ quân đội Sudan sẽ tiếp tục hợp tác với lãnh đạo quân đội để chống lại mục đích của đại sứ liên hợp quốc burker-pelters, người cuối cùng đã từ chức vào tháng 9. Thêm vào đó, tháng trước đã yêu cầu liên hợp quốc chấm dứt nhiệm vụ của UNITAMS.

Quân đội chính phủ dưới sự lãnh đạo của tướng abdul fatablehan và quân đội của tướng mohamed haddan dagarro không có lợi thế trong cuộc xung đột vũ trang kéo dài gần 8 tháng.

Liên hợp quốc ước tính đến giờ đã có hơn 9,000 người chết và hơn 6 triệu người bị nạn ở Sudan.

Theo quan điểm của liên hợp quốc, sau khi các hoạt động của UNITAMS kết thúc, các tổ chức hỗ trợ nhân đạo và hợp tác phát triển cũng sẽ hoạt động ở Sudan.

Eve a Š a ¹ ´ c ‚ º æ œ ‰ c ´ € e Œ „ æ œ € c † ± a ¸ € a ¹ ´ a ¸ – c • Œ æ ° điều torah e ± ¡ C µ „ c ¹ ” I phần tư š æ – ™ æ ˜ Ž a ¹ ´ e được ˜ city æ º eve được a city  æ Œ  c º Œ

A € € a € € e  ¯ a  ˆ a œ ‹ e ½ „ a ¸ ‹ c š „ a ¸ – c • Œ æ ° điều torah e ± ¡ C µ „ c ¹ ” æ — ¥a ‰  c ™ phần tư e ¡ ¨ a ± a ‘ Š æ Œ ‡ I phần tư Œ eve a Š a ¹ ´ a … ¨ c  ƒ æ ° điều torah æ º được a city ° ‡ æ ¯ ” a, ¥æ ¥e  © a ‘ ½ a ‰  e được ˜ city æ ”  æ °  140 a º ¦ I phần tư Œ a  ‡ a ¹ … æ ˜ ¯ æ œ ‰ c ´ € e Œ „ eve a ¥a ba phần † æ œ € a ¤chữ "I phần tư Œ a º ¦ a ° ‡ a ‰ µ a ¸ ‹ æ œ ‰ c ´ € e Œ „ Eve a ¥a ba phần † æ œ € c † ± c š „ a ¸ € a ¹ ´ a € ‚

A € € a € € a ± a ‘ Š æ Œ ‡ I phần tư Œ a Œ — a  Š c  ƒ eve a Š a ¹ ´ æ ˜ ¥a điều torah e – ‹ a ‹ "a ‡ º c  ba phần a Ž „ c ˆ ba phần a ° phần tư e được ba phần city c  ba phần e ± ¡ I phần tư Œ a ¸ ¦ a œ ¨ a ¤ a ¤© æ € ¥e € Ÿ c ™ phần tư a ± • I phần tư Œ e  e ¨ ˆ æ ˜ Ž a ¹ ´ eve a  æ œ ƒ a  — a Ž „ c ˆ ba phần a ° phần tư e được ba phần city c  ba phần e ± ¡ A ½ ± e Ÿ ¿ I phần tư Œ æ Œ  c º Œ a ‡ º c  ba phần e được ˜ city æ º được a city € ‚ a ± a ‘ Š a  ˆ æ Œ ‡ I phần tư Œ a  — æ ¥µ æ ´ ² æ Carey barber µ æ ´ ‹ eve a Š a ¹ ´ a † ¬ a điều torah æ µ, a † ° e  ¢c ©  a ‰ µ a ¸ ‹ æ – ° a ½ Ž I phần tư Œ æ ¯ ” a ¹ ‹ a ‰  a ‰ µ a ¸ ‹ c š „ c ´ € e Œ „ e  Ž c ¸ ® c ´ „ 100e  ¬ a ¹ ³ æ – ¹ a … ¬ e điều torah ; A Œ — c ba phần Ž e ¥¿ e ƒ ¨ a ’ Œ æ  æ ´ ² e ˜ ¿ c ˆ ba phần a  ‘ æ – ¯ a ± ± c š „ a † ° a,  a º ¦ c ¶ “ æ, a € Œ æ ¥µ c được ¯ city e ž  a Œ – a điều torah c ¯ € a €  a € ‚

A € € a € € a ¸ – c • Œ æ ° điều torah e ± ¡ C µ „ c ¹ ” c "˜ æ › ¸ e • a ¡ ” æ ‹ ‰ æ – ¯ a ‘ phần tư c ± ² æ Ž ¡ A  – e ¡ Œ a ‹ • I phần tư Œ e ™  a ˆ ¶ æ ° điều torah a € ™ æ — ¥c › Š æ ƒ ¡ A Œ – c š „ e ¢¨ e š ª a € ‚ e  ¯ a  ˆ a œ ‹ c "˜ æ › ¸ e •, a  ¤c ‰ ¹ Carey barber e › æ – ¯ æ Œ ‡ I phần tư Œ a … ¨ c  ƒ æ eve điều torah a ¥a ‰  æ ‰ € æ œ ª æ œ ‰ c š „ e € Ÿ a º ¦ æ š – a Œ – I phần tư Œ a ‘ phần tư c ± ² a œ ¨ e ˜ ¿ E  ¯ e … ‹ e ¿ ª æ ‹ œ a ‡ º a ¸ e  ¯ a  ˆ a œ ‹ æ ° điều torah a € ™ e ® Š a Œ – a ¤" æ œ ƒ c š „ a  „ a œ ‹ e ˜ e ¢– I phần tư Œ e ® “ a … ¨ c  ƒ a º º e ¡ Carey barber ž æ “ º e „ æ city ± a ± ¤c š „ e eve º c … © a € ‚

"Cuộc chiến thứ 8" là al keda hành động ngu ngốc …Tuyên truyền "chiến đấu với bọn ngoại đạo"
港式五张 Sơ đồ trang web

1234